POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 
LOREM50
 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową loftybot.net i korzystasz z naszych usług, powierzasz nam swoje dane osobowe. Bardzo poważnie podchodzimy do Twojej prywatności. W niniejszej polityce prywatności staramy się wyjaśnić Ci w jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na uważne przeczytanie, ponieważ jest to ważne. Jeśli w niniejszej polityce prywatności znajdują się warunki, z którymi się nie zgadzasz, zaprzestań korzystania z naszych Witryn i naszych usług.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej (takiej jak loftybot.net) i / lub wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń (w niniejszej polityce prywatności określamy je łącznie jako „Usługi“).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, ponieważ pomoże ona w podjęciu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam danych osobowych.

Spis treści

1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

 
Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie:  Gromadzimy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz podczas rejestracji w Usługach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i usługach, podczas udziału w działaniach w Usługach (takich jak publikowanie wiadomości na naszych forach internetowych lub udział w konkursach, konkursach lub prezenty) lub kontaktując się z nami w inny sposób.

Dane osobowe, które zbieramy, zależą od kontekstu Twoich interakcji z nami i Usługami, dokonywanych przez Ciebie wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

Publicznie dostępne dane osobowe. Zbieramy imię, nazwisko panieńskie, nazwisko i pseudonim; adresy e-mail; Media społecznościowe; i inne podobne dane. 

Dane osobowe podane przez Ciebie. Zbieramy hasła; i inne podobne dane.

Dane dotyczące płatności. Gromadzimy dane niezbędne do przetworzenia płatności w przypadku dokonywania zakupów, takie jak numer instrumentu płatniczego (np. Numer karty kredytowej) i kod bezpieczeństwa powiązany z instrumentem płatniczym. Wszystkie dane dotyczące płatności są przechowywane przez PayPal i Stripe. Linki do ich polityki prywatności można znaleźć tutaj: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full i https://stripe.com/en-pl/privacy.

Dane logowania do mediów społecznościowych. Możemy zapewnić Ci możliwość rejestracji przy użyciu danych konta w mediach społecznościowych, takich jak konto na Facebooku, Twitterze lub inne konto w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w ten sposób, zbierzemy Informacje opisane w sekcji „JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWE”Poniżej.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.


Informacje zbierane automatycznie

W skrócie:   Niektóre informacje - takie jak adres IP i / lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi.

Automatycznie zbieramy określone informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Usługach. Informacje te nie ujawniają Twojej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych analiz i celów raportowania.

Podobnie jak wiele firm zbieramy informacje również za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Identyfikatory online. Zbieramy identyfikatory plików cookie lub inne, takie jak te używane do analiz i marketingu; narzędzia i protokoły, takie jak adresy IP (protokoły internetowe); i inne podobne dane.

2. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, wykonaniu naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i / lub Twojej zgody.

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych Usług do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe do tych celów w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i / lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Przy każdym celu wymienionym poniżej wskazujemy konkretne podstawy przetwarzania, na których się opieramy.

Wykorzystujemy informacje, które zbieramy lub otrzymujemy:

 • Aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania. Jeśli zdecydujesz się połączyć swoje konto z nami z kontem strony trzeciej (takim jak konto Google lub Facebook), wykorzystamy informacje, które pozwoliłeś nam zebrać od tych stron trzecich, aby ułatwić tworzenie konta i proces logowania w celu wykonania umowy . Zobacz sekcję poniżej zatytułowaną „JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWE" w celu uzyskania dalszych informacji.
 • Aby wysyłać Ci wiadomości marketingowe i promocyjne. My i / lub nasi zewnętrzni partnerzy marketingowi możemy wykorzystywać dane osobowe, które nam przesyłasz, do naszych celów marketingowych, jeśli jest to zgodne z Twoimi preferencjami marketingowymi. Możesz zrezygnować z otrzymywania naszych marketingowych wiadomości e-mail w dowolnym momencie (patrz „JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI”Poniżej).
 • Aby wysłać do Ciebie informacje administracyjne. Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysyłać Ci informacje o produktach, usługach i nowych funkcjach i / lub informacje o zmianach w naszych warunkach i zasadach.
 • Zarządzanie kontami użytkowników. Możemy wykorzystywać Twoje dane w celu zarządzania naszym kontem i utrzymywania go w dobrym stanie.
 • Do innych celów biznesowych. Możemy wykorzystywać Twoje informacje do innych celów biznesowych, takich jak analiza danych, identyfikacja trendów użytkowania, określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych oraz ocena i ulepszanie naszych Usług, produktów, marketingu i Twoich doświadczeń. Możemy wykorzystywać i przechowywać te informacje w formie zagregowanej i zanonimizowanej, aby nie były kojarzone z indywidualnymi użytkownikami końcowymi i nie zawierały danych osobowych. Nie będziemy wykorzystywać danych osobowych umożliwiających identyfikację bez Twojej zgody.

3. CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE KOGOŚ?

W skrócie:  Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą, w celu przestrzegania prawa, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać dane w oparciu o następującą podstawę prawną:
 • Zgoda: Twoje dane możemy przetwarzać, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.

   

   

 • Uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

   

   

 • Wykonanie umowy: Jeśli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu spełnienia warunków naszej umowy.

   

   

 • Zobowiązania prawne: Możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani w celu przestrzegania obowiązującego prawa, żądań rządowych, postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi władzom publicznym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).

   

   

 • Istotne zainteresowania: Możemy ujawnić Twoje informacje, jeśli uważamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzewanymi oszustwami, sytuacjami obejmującymi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalną działalnością lub jako dowód w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowani.

Mówiąc dokładniej, możemy potrzebować przetworzyć Twoje dane lub udostępnić Twoje dane osobowe w następujących sytuacjach:

 • Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom, którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i potrzebują dostępu do takich informacji, aby wykonać tę pracę. Przykłady obejmują: przetwarzanie płatności, analizę danych, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi hostingowe, obsługę klienta i działania marketingowe. Możemy zezwolić wybranym stronom trzecim na korzystanie z technologii śledzenia w Usługach, co umożliwi im gromadzenie danych o sposobie interakcji użytkownika z Usługami w czasie. Informacje te mogą służyć między innymi do analizowania i śledzenia danych, określania popularności określonych treści oraz lepszego zrozumienia aktywności online. O ile nie zostało to opisane w niniejszej Polityce, nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie handlujemy żadnych Twoich danych stronom trzecim w celach promocyjnych.
 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub w trakcie negocjacji jakiejkolwiek fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Reklamodawcy zewnętrzni. Możemy korzystać z usług zewnętrznych firm reklamowych, aby wyświetlać reklamy podczas odwiedzania Usług. Firmy te mogą wykorzystywać informacje o Twoich wizytach w naszej Witrynie (ach) i innych witrynach internetowych, które są zawarte w plikach cookie i innych technologiach śledzenia w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które mogą Cię zainteresować.
 • Inni użytkownicy. Kiedy udostępniasz dane osobowe (na przykład poprzez publikowanie komentarzy, wkładów lub innych treści w Usługach) lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z publicznymi obszarami Usług, takie dane osobowe mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie rozpowszechniane poza Usługami w nieskończoność . Jeśli wchodzisz w interakcje z innymi użytkownikami naszych Usług i rejestrujesz się za pośrednictwem sieci społecznościowej (takiej jak Facebook), Twoje kontakty w sieci społecznościowej zobaczą Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i opisy Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą w ramach naszych Usług i przeglądać Twój profil.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Udostępniamy informacje tylko następującym stronom trzecim.
  
Udostępniamy i ujawniamy Twoje dane tylko następującym stronom trzecim. Skategoryzowaliśmy każdą stronę, abyś mógł łatwo zrozumieć cel naszych praktyk gromadzenia i przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzaliśmy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę i chcesz cofnąć zgodę, skontaktuj się z nami.
 
 • Reklama, marketing bezpośredni i zdobywanie potencjalnych klientów
  Google AdSense
 
 • Zezwalaj użytkownikom na łączenie się z ich kontami stron trzecich
  konto na Facebooku, Konto Google i konto na Twitterze
 
 • Komunikuj się i rozmawiaj z użytkownikami
  LiveChat
 
 • Optymalizacja treści
  Osadzanie wideo YouTube, Czcionki Google i Google Site Search
 
 • Optymalizacja funkcjonalności i infrastruktury
  Cloudflare
 
 • Faktura i rozliczenia
  PayPal, Stripe i Portfel Google
 
 • Rejestracja i uwierzytelnianie konta użytkownika
  Google OAuth 2.0, Logowanie Google, Nazwa użytkownika Facebook i Twitter OAuth
 

5. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie:  Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

6. JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWE?

W skrócie:  Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować się do naszych usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji o Tobie.

Nasze usługi oferują możliwość rejestracji i logowania przy użyciu danych konta w mediach społecznościowych strony trzeciej (takich jak loginy na Facebooku lub Twitterze). Tam, gdzie zdecydujesz się to zrobić, otrzymamy pewne informacje o Tobie od dostawcy mediów społecznościowych. Informacje profilowe, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych, zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które zdecydujesz się upublicznić.

Informacje, które otrzymamy, będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub w inny sposób wyjaśnionych w Usługach. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne sposoby wykorzystania danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzą, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe oraz w jaki sposób możesz ustawić swoje preferencje prywatności w ich witrynach i aplikacjach.

7. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO W WITRYNACH INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH?

W skrócie:  Nie odpowiadamy za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które udostępniasz zewnętrznym dostawcom, którzy reklamują nasze strony internetowe, ale nie są z nimi powiązani.

Usługi mogą zawierać reklamy stron trzecich, które nie są z nami powiązane i które mogą zawierać linki do innych witryn internetowych, usług online lub aplikacji mobilnych. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych, które przekazujesz osobom trzecim. Wszelkie dane gromadzone przez strony trzecie nie są objęte niniejszą polityką prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub praktyki i zasady dotyczące prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich, w tym innych witryn internetowych, usług lub aplikacji, do których mogą być odsyłacze do Usług lub z nich. Powinieneś zapoznać się z zasadami takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby odpowiedzieć na swoje pytania.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie:  Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszej polityki nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

Gdy nie będziemy mieć ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i odizoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:  W niektórych regionach, na przykład w Europejskim Obszarze Gospodarczym, przysługują Ci prawa, które zapewniają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. Możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

W niektórych regionach (np. W Europejskim Obszarze Gospodarczym) przysługują Ci określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Może to obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii Twoich danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenie przetwarzania danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Aby złożyć taką prośbę, skorzystaj z szczegóły kontaktu podane poniżej. Rozpatrzymy i zareagujemy na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem.

Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Tutaj znajdziesz ich dane kontaktowe: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected].

 
informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie zechcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć swoje konto, możesz:

    ■  Zaloguj się do ustawień konta i zaktualizuj swoje konto użytkownika.

Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Jednak niektóre informacje mogą być przechowywane w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze Warunki użytkowania i / lub spełniać wymogi prawne.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszych Usługach odwiedzić http://www.aboutads.info/choices/.

Rezygnacja z marketingu e-mailowego: Możesz wypisać się z naszej marketingowej listy e-mailowej w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z marketingowej listy e-mailowej - jednak nadal będziemy musieli wysyłać Ci wiadomości e-mail związane z usługami, które są niezbędne do administrowania kontem i korzystania z niego. Aby zrezygnować w inny sposób, możesz:

    ■  Uzyskaj dostęp do ustawień konta i zaktualizuj preferencje.

    ■  Skontaktuj się z nami, korzystając z podanych danych kontaktowych.

10. NARUSZENIE DANYCH

Naruszenie prywatności ma miejsce w przypadku nieuprawnionego dostępu do danych osobowych lub ich gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania lub usuwania. Zostaniesz powiadomiony o naruszeniu danych, gdy loftybot.net uzna, że możesz być narażony na ryzyko lub poważną krzywdę. Na przykład naruszenie danych może spowodować poważne szkody finansowe lub uszczerbek na zdrowiu psychicznym lub fizycznym. W przypadku, gdy loftybot.net dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa, które spowodowało lub może skutkować nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych, loftybot.net niezwłocznie zbada sprawę i powiadomi odpowiedni organ nadzorczy nie później niż 72 godziny po dowie się o tym, chyba że naruszenie danych osobowych prawdopodobnie nie spowoduje zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych.

11. KONTROLA FUNKCJI NIE ŚLEDŹ

Większość przeglądarek internetowych i niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) lub ustawienie, które można aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o czynnościach związanych z przeglądaniem online. Nie ukończono jednolitego standardu technologicznego rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie odpowiadamy na sygnały przeglądarki DNT ani żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje o Twojej decyzji, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej polityki prywatności.

12. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNI MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie:  Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych.

Artykuł 1798.83 kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, znany również jako prawo „Shine The Light”, zezwala naszym użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii na żądanie i uzyskanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli istnieją), ujawnione stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chciałbyś złożyć taką prośbę, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Usługach, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, i dołącz adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Dopilnujemy, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Usługach, ale należy pamiętać, że mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte z naszych systemów.

13. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ?

W skrócie:  Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy te zasady, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawionej”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej polityki prywatności, aby uzyskać informacje o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

14. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ POLITYKI?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tej polityki, możesz wysłać do nas e-mail na adres [email protected].

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?

Zgodnie z prawem niektórych krajów możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub usunąć je w pewnych okolicznościach. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, odwiedź: loftybot.net/account. Odpowiemy na Twoje zapytanie w ciągu 30 dni.
 
Koszyk na zakupy
pl_PLPolski